System Dom

opis

cennik
System jest w pełni autorskim opracowaniem firmy Technet.  Przeznaczony jest do kompleksowego wspomagania zarządców wspólnot mieszkaniowych we wszystkich aspektach ich działalności. Ze względu na bardzo elastyczną strukturę wewnętrzną oraz politykę cenową naszej firmy, może być efektywnie stosowany zarówno w niewielkich firmach, zarządzających kilkoma wspólnotami, jak i w dużych przedsiębiorstwach, mających w zarządzie kilkaset wspólnot. Wśród cech funkcjonalnych systemu należy wyróżnić następujące

1. Minimalizuje nakład pracy użytkownika: każdy dokument źródłowy jest wprowadzany tylko raz do baz danych.
2. System w maksymalnym możliwym stopniu kontroluje działania operatora i wychwytuje błędne lub niespójne informacje.
3. Rutynowe czynności operatora są intuicyjne, proste w stosowaniu i łatwe w przyswojeniu, co zapewnia obniżenie kosztów szkolenia i wdrożenia systemu.
4. System zapewnia możliwość łatwej kontroli i ewentualnej korekty danych, oczywiście z zachowaniem zgodności z obowiązującym prawem, zwłaszcza Ustawą o rachunkowości.
5. Informacje generowane przez system wspomagają nie tylko bieżącą pracę, ale także pozwalają efektywnie zarządzać i kontrolować realizację założonego budżetu oraz optymalizować koszty.
6. Ze względu na niestabilny i zmienny stan formalno-prawny obszaru zarządzania wspólnotami oraz rosnące potrzeby zarządców, system jest skonstruowany w sposób zapewniający możliwość jego łatwej modernizacji i rozbudowy.
7. System zapewnia bezproblemową współpracę z pozostałą infrastrukturą informatyczną zarządcy, w tym generację danych do systemów HomeBanking czy możliwość korzystania z bankowych systemów kont wirtualnych, zapewniając automatyczne rozpoznawanie i księgowanie wpłat.
8. System oferuje Zarządcy pełną funkcjonalność, niezbędną do pracy od momentu zainstalowania, bez potrzeby dokupywania kolejnych modułów. System może być instalowany samodzielnie przez Użytkownika, jednak zapewniamy także instalację w jego siedzibie. Gwarantujemy pomoc we właściwym skonfigurowanie sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego, w celu zapewnienia efektywnej i bezawaryjnej pracy.

System składa się z trzech powiązanych ze sobą modułów funkcjonalnych:

1. Moduł naliczeń i windykacji CZYNSZ odpowiedzialny jest za zdefiniowanie głównych baz danych systemu, czyli bazy wspólnot i bazy lokali oraz tabel stawek, stanowiących o wysokości zaliczki. Zapewnia on sprawne, comiesięczne naliczanie zaliczki dla właścicieli i tworzenie dokumentów obciążeniowych dla płatnika z możliwością wielokrotnego przeprowadzania tej operacji w przypadku konieczności wprowadzania korekt. Umożliwia on także emisję powiadomień o zmianie wysokości zaliczki oraz pozwala na uzyskanie wszelkich informacji zbiorczych, niezbędnych do prowadzenia działalności. System umożliwia Użytkownikowi samodzielne tworzenie składników zaliczki z dowolnym sposobem naliczania. Zarówno transmisja dokumentów obciążeniowych tworzone w module są transmitowane do modułu FIN, natomiast informacje o wpłatach zaliczek są z modułu FIN importowane w sposób automatyczny.

2. Moduł rozliczeń KOSZTY zapewnia możliwość rozliczania poniesionych przez wspólnotę kosztów zgodnie z założonym algorytmem, dowolnie wybranym przez Użytkownika, przy zastosowaniu jednego z wielu kluczy podziału (w tym zgodnie z udziałem właściciela, proporcjonalnie do liczby osób, do powierzchni ogrzewanej, pomiędzy lokale bez liczników ZW i CW, pomiędzy lokale z antenami zbiorczymi, pomiędzy wszystkie lokale równo). Istotna jest możliwość poprawnego rozliczania zużycia i podgrzania wody w przypadku niecałkowitego opomiarowania budynku. Bardzo bogate są funkcje raportowania, umożliwiające generację bieżących i rocznych rozliczeń kosztów, w tym także w odniesieniu do wysokości zaliczki (w przypadku kosztów zarządu i świadczeń) oraz dysponowanego budżetu na funduszu remontowym. Dane o kosztach są importowane automatycznie z modułu FIN.

3. Moduł finansowo księgowy FIN jest wielopodmiotowym systemem zapewniającym prowadzenie odrębnych ksiąg dla każdej ze wspólnot. Umożliwia łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów źródłowych jednocześnie do wielu baz systemu (księgi głównej, rozrachunków, rejestrów VAT) a przy tym w znacznym stopniu kontroluje na bieżąco poprawność danych. Unikalna metoda wielofazowej obróbki dokumentów pozwala na wielokrotne przeprowadzenie symulacji księgowania z możliwością korekty wprowadzonych danych z zachowaniem pełnej zgodności z Ustawą o rachunkowości.  Pełny zakres obsługi rozrachunków (należności i zobowiązań) wraz z emisją potwierdzeń salda i przelewów oraz transmisją poleceń przelewu do systemu HomeBanking usprawnia pracę tego działu księgowości.

System oferowany jest w postaci kompletnej, w pakiecie zawierającym:
Platformą dla systemu może być każdy system Windows od wersji XP wzwyż, czyli XP, Vista, Windows 7, 8 i 10
oraz Windows Serwer w dowolnej edycji. System pracuje poprawnie także w środowisku systemów 64-bitowych (Windows Vista, 7, 8 i 10).

Do cech szczególnych naszego systemu należą przede wszystkim :
System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024